0

Det är viktigt att få rätt uppväxt

Under sin uppväxt är det viktigt att få känna trygghet, stöd, kärlek och omsorg. I vissa fall är det inte alltid så att föräldrarna kan ge detta. Ibland kan barnen behöva omplaceras för att få bästa möjliga förutsättning för ett lyckat liv och där kommer Lillgården med hemsidan http://www.gryning.se/verksamhet/lillgarden/ in i bilden och tar hand om ungdomar mellan 15-20 år. Oberoende av orsaken som ligger bakom omplaceringen tar hemmet emot både pojkar och flickor. Orsakerna kan vara allt ifrån självdestruktivitet till relationsproblem med föräldrarna. Ibland behöver det bara finnas en vuxen där som kan lyssna och förstå den unges åsikter, tankar och känslor för att det ska kännas bättre.

Hur behandlingen går till
Beroende på vad orsaken är bakom miljöombytet är det första steget att ge den unge ett tryggt hem. Trygghet och tillit är viktigt för den minderårige för att denne skall känna att han/hon till slut ska kunna ta tag i de riktiga problemen som ligger och skaver. Mycket samtal i lugnande former där behandlaren endast lyssnar är ett av sätten att lära känna och förstå den unges känslor och tankar. När det gäller att komma ur ett negativt mönster är det samtal som gäller och kognitiva metoder så att individen förstår att beteendet är fel. Då det handlar om en människas välmående är det även viktigt att göra personen delaktig i mål och beslut som fattas. Därför diskuteras mål tillsammans med berörda parter.

Kvalité
För att ungdomarna ska få bästa möjliga hjälp är de som jobbar med familjehemmet högskoleutbildade inom ett flertal ämnen som familjeterapeuter, socionomer och inom socialpedagogiken. Allt för att ungdomarna ska känna sig så lugna och säkra som möjligt. Kvalité i arbete är en viktig grund för ett lyckat tillfrisknande och därför finns det även ett program som är utformat för att säkerställa att detta upprätthålles. Det görs även egenkontroller och riskanalyser för att arbetet ska förbättras samt en uppföljning efter en avslutad behandling. Besök ifrån IVO, Inspektionen för vård och omsorg, görs även vid såväl bokade som obokade besök så att säkerheten kan kontrolleras.

admin